Geen duidelijke online visie

Succes is een keuze

Geen duidelijke online visie

Deze casus betreft een onderneming met een duidelijke winstgevende core business met daarnaast een vier online webshops. Twee van de vier webshops heeft de ondernemer overgenomen. Voor alle webshops geldt dat ze kosten dekkend zijn maar niet winstgevend.

Het probleem

De vier webshops hebben ieder een eigen productgroep met minimale overlap. De marketing activiteiten zijn voor ieder webshop anders. Ook de look&feel zijn totaal anders. Sommige bedrijven kiezen daar bewust voor. Het idee is dat je zo verschillende doelgroepen kan bereiken. In het geval van deze casus zijn de websites verschillend omdat ze elk door iemand anders zijn ontworpen. De ondernemer zelf heeft hier geen duidelijke visie in gehad. Naast de voorkant, is ook de achterkant voor elke webshop anders. Voor de ondernemer heeft dit tot gevolg dat de orderverwerking en klantenservice voor ieder winkel anders is. Ook het onderhoud, koppelingen met andere platforms en met Google Ads wordt voor elke webshop op een andere wijze uitgevoerd.

Dit bedrijf was afhankelijk van twee partijen voor onderhoud en marketing van de verschillende webshops. Niemand binnen het bedrijf spreekt de taal van de techneuten. Hierdoor waren de technische prestaties van de websites niet optimaal. Er werd veel geld besteed aan marketing maar veel potentiele klanten haakten vroeg af vanwege performance problemen en ook vanwege bepaalde onduidelijkheden die het vertrouwen van het online publiek beschadigde.

De oplossing

De oplossing voor deze problemen is gevonden door alle webshops onder te brengen in een platform, met een database, een backoffice en een klantenservice systeem. Intern leverde dit enorm veel winst om omdat het veel eenvoudiger was om personeel op te leiden om de klantenservice en dagelijks onderhoud van de websites uit te voeren. Voor de buitenwereld werd het meer een eenheid met een duidelijke visie. Dit bevorderd het vertrouwen bij potentiele kopers. Door het gebruik van een database en backoffice was het ook veel eenvoudiger voor de ondernemer om het advertentie beleid te bepalen. Alle advertentie kanalen werden namelijk gevoed door de backoffice. Hetzelfde geldt ook voor alle platformen waar deze ondernemer actief is. Alle prijzen, levertijden, actuele voorraden enz. konden worden beheerd in een systeem.

Conclusie

De ondernemer rommelde wat aan. De core business betaalde alle rekeningen en de webshops waren er bij. De prioriteit lag dus niet bij de webshops en hierdoor werd het een ongeorganiseerde bende. Volgens de ondernemer waren de webshops kostendekkend maar daar kun je uiteraard de nodige vraagtekens bij zetten.

De belangrijkste opbrengst van dit project is dat de ondernemer nu een duidelijke online visie heeft. Doordat alles nu in een systeem zit is het ook veel eenvoudiger om te meten waar hij staat. Het is nu ook zinvol om doelstellingen te maken, reclame beleid te toetsen enz. De toekomst zal moeten uitwijzen of de webshops nu ook winstgevend zijn.